Schade verhalen op de tegenpartij

 

Hoe kan ik de schade verhalen op de tegenpartij

* In alle gevallen is het noodzaak een Europees schadeformulier in te vullen.
* De tegenpartij er op wijzen deze zo snel mogelijk op te sturen
* De tegenpartij aansprakelijk te stellen via uw tussenpersoon of rechtsbijstand verzekeraar
* Uw schade laten begroten bij Autoschade Pauwels
* Inschakelen van een expert van de tegenpartij
* Afspraak maken bij Autoschade Pauwels voor professioneel herstel

 Belangrijk is dat u bij alleen een WA verzekering een rechtsbijstand verzekering afsluit, waarbij alle calamiteiten met de tegenpartij niet door u zelf geregeld hoeven te worden.
Verder is het mogelijk een aantal belangrijke zaken ook dooreen van de experts bij Autoschade Pauwels te laten regelen.