DUURZAAM REPAREREN WAT IS HET?

“Wij werken volgens de relevante eisen op het gebied van duurzaamheid. Dit wordt jaarlijks getoetst door de Stichting Duurzaam Repareren. Na een goed resultaat hebben we het certificaat uitgereikt gekregen.”

Duurzaam Repareren beheert een certificatie programma, dat gebaseerd is op een Product Markt Combinatie.
Zo bepaalt niet de stichting de duurzaamheidseisen waaraan de bedrijven moeten voldoen, maar het College van Deskundigen. In dit college zitten de klanten van het autobedrijf zoals leasemaatschappijen en fleetowners en de ANWB (voorzitter) namens de particuliere autobezitter.

Er wordt gestreefd naar de meest groene oplossingen, die economisch haalbaar zijn.
Dit blijkt in de praktijk geen tegenstrijdigheid. Want Duurzaamheid heeft niets,
maar dan ook niets met ‘duur’ te maken, in tegendeel zelfs.

Over stichting duurzaam repareren

Stichting Duurzaam Repareren is een organisatie die een certificatieprogramma beheert. Lees hier meer over de organisatie.

Producten & Leveranciers

De gecertificeerde bedrijven hebben niet alleen een duurzame bedrijfsvoering, maar gebruiken ook producten en middelen die niet (onnodig) schadelijk zijn voor het milieu, de medewerkers en de klanten. Hiervoor heeft Duurzaam Repareren een samenwerking met de belangrijkste en toonaangevende (chemie) leveranciers en producenten. U vindt de samenwerkende leveranciers/ producenten en de goedgekeurde producten op deze pagina.

Transparantie & eenvoud

Wilt u weten aan welke eisen de gecertificeerde bedrijven voldoen? Hier vindt u de belangrijkste documenten. Transparant voor iedereen en als bedrijf kunt u op eenvoudige wijze een start maken met het aansluiten op het certificatieprogramma. Autoschade Pauwels is trots op haar duurzaam repareren beleid.