Veel gestelde vragen 'FAQ'

Hoe meld ik schade aan mijn voertuig?

 • Allereerst stelt u uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte van de schade.
 • Vervolgens meldt u de schade bij ons en maakt u een afspraak.
 • Wij regelen vervolgens de financiële afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij.

Hoe kan ik schade verhalen?

 • Allereerst stelt u uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte van de schade.
 • Vervolgens meldt u de schade bij ons, AAS Autoschade Pauwels. Wij regelen vervolgens de financiële afhandeling met de betreffende verzekeringsmaatschappij. Dit is geheel gratis voor alle relaties die hun voertuig laten herstellen bij een A.A.S. schadehersteller. Ook als er sprake is van persoonlijke en/of letselschade, kan de schade gratis voor u worden verhaald op de tegenpartij.
 • Zodra de schade succesvol is verhaald, wordt er een afspraak met u gemaakt voor het herstellen van uw voertuig.

Mag ik mijn auto overal laten repareren?

 • Ja, u mag uw voertuig overal laten repareren tenzij uw polisvoorwaarden anders aangeven. U kunt altijd bij ons terecht, ook als uw verzekeringsmaatschappij niet is aangesloten bij A.A.S. Wij helpen u graag bij het in orde maken van de administratieve afhandeling met de verzekeringsmaatschappij en herstellen uw voertuig weer in perfecte staat.

Wat is het waarborgfonds, en hoe werkt het?

 • Wat is het Waarborgfonds?

  Dit is een fonds dat autoschade vergoedt als de schade niet verhaald kan worden, zoals bij een veroorzaker die onbekend of niet verzekerd is. Het Waarborgfonds vergoedt alleen autoschade die is veroorzaakt door motorrijtuigen en die niet bij de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker geclaimd kan worden, omdat deze onbekend is of omdat er geen verzekering is afgesloten.

  Wanneer komt u in aanmerking voor dit fonds?

  U komt na het boodschappen doen terug bij uw auto en constateert schade in het zijportier. Deze schade zat er nog niet toen u deze parkeerde. Jammer genoeg weet u niet wie dit heeft gedaan en zijn er geen getuigen van het ongeluk. Deze schade kunt u helaas niet claimen met een WA- en WA Plus autoverzekering. Als u kunt aantonen dat de schade door een ander motorrijtuig is ontstaan, ook als de veroorzaker onbekend of niet verzekerd is, kunt u bij het Waarborgfonds terecht voor autoschades, zoals parkeerschade, deuken en lakschade. Belangrijk is dat een getuige heeft gezien dat er geen schade was op het moment dat u uw auto verliet. Ook als u materiële schade heeft dat is veroorzaakt door een gemotoriseerd onbekend of onverzekerd voertuig, komt u in aanmerking voor het Waarborgfonds.

  Is er sprake van een eigen risico?

  Het eigen risico hangt af van de situatie. In het geval dat de schade is veroorzaakt door een onbekend voertuig, betaalt u bij het Waarborgfonds € 250,- eigen risico. Bij schade door een onverzekerd of gestolen voertuig geldt geen eigen risico voor het Waarborgfonds.

  Moet u aangifte doen van de schade?

  Als de veroorzaker onbekend is, kunt u pas schade claimen nadat u aangetoond heeft de veroorzaker te achterhalen. Dat kan door binnen 14 dagen aangifte bij de politie te doen of een getuigenverklaring van het Waarborgfonds. Aan een getuigenverklaring kunt u komen door het houden van een buurtonderzoek of het doen van een oproep via een advertentie. Wellicht hebben mensen iets gezien. Het Waarborgfonds vergoedt namelijk alleen de autoschade als u binnen 14 dagen heeft geprobeerd de veroorzaker te achterhalen. Na deze termijn kan de schade niet meer worden geclaimd.

  Welke stappen onderneemt u bij het claimen van autoschade?

  1. Autoschade door onbekende veroorzaker, gemoedsbezwaarde of onverzekerd voertuig? Doe binnen 14 dagen aangifte bij de politie.
  2. Houd binnen 14 dagen een buurtonderzoek en doe een oproep via een advertentie om de veroorzaker op te sporen.
  3. Verzamel bewijs waaruit blijkt dat de autoschade is veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend gebleven motorvoertuig en dat de auto niet al eerder beschadigd was.

  Bijvoorbeeld: foto’s van de autoschade, getuigenverklaringen, een omschrijving van de auto of veroorzaker.

  1. Dien uw claim en getuigenverklaringen in op www.wbf.nl. Als bijlage stuurt u: het politierapport, een kopie van het Europees schadeformulier, schadebegrotingen en ander bewijsmateriaal.
  2. Zodra u reactie ontvangt van het Waarborgfonds hoort u of uw autoschade wel of niet wordt vergoed. Ook hoort u welk bedrag u ontvangt.

  Uw schadehersteller

  Als u de schade meldt bij ons wordt de verdere afhandeling geregeld met het Waarborgfonds. Als u een allrisk verzekering heeft, wordt dit meestal via de verzekering geregeld. U kunt hiervoor uw polis raadplegen.

Wanneer wordt mijn auto total loss verklaard?

 • Begrip total loss

  Het begrip ‘total loss’ betekent letterlijk ‘totaal verlies’. Uw voertuig kan technisch en economisch total loss worden verklaard. Herstellen heeft dan weinig zin.

  Uw voertuig kan op twee manieren total loss zijn:

  • Economisch total loss
  • Technisch total loss

  Een onafhankelijke expert beoordeelt uw schade. Wij zijn vanzelfsprekend aanwezig bij de beoordeling en zal altijd uw belangen voorop stellen. De schadesituatie wordt uitgelegd aan de expert. De bevindingen van de expert worden vastgelegd in een expertiserapport.

   

  Economisch total loss

  Economisch total loss houdt in dat u technisch gezien uw voertuig kunt laten herstellen, maar dat de waarde van uw voertuig na het ongeval lager ligt dan de totale kosten van het schadeherstel. Helaas is er geen algemene regel voor economisch total loss. Laat u altijd goed informeren.

   

  U heeft de volgende mogelijkheden:

  • U kunt blijven doorrijden met uw beschadigde voertuig.
  • Uw voertuig inruilen bij het kopen van een nieuwe of uw voertuig verkopen aan de opkoper die het hoogst heeft geboden.
  • Uw voertuig laten repareren. Het bedrag dat u krijgt is gelijk aan de dagwaarde minus de restwaarde.

  Technisch total loss

  Bij technisch total loss is het niet meer mogelijk is om uw auto te herstellen door te zware schade, zoals water- of brandschade, of gebrek aan beschikbare onderdelen bij oudere voertuigen.

  Als uw voertuig technisch total loss is verklaard, kunt u er niet meer mee rijden. Er moet dan afstand worden gedaan van het voertuig. Het chassisnummer van de auto wordt vernietigd en u krijgt een vrijwaringsbewijs. Hiermee kunt u aantonen dat het voertuig niet meer op naam staat. Het vrijwaringsbewijs is nodig om de verzekering te beëindigen.

  Betekenis *

  *Dagwaarde = deze wordt door een expert vastgesteld. De dagwaarde van uw voertuig moet overeenkomen met de prijs die voor een andere, zoveel mogelijk vergelijkbare auto betaald moet worden. Bij het vaststellen van deze waarde is van belang: de leeftijd van de auto en de kilometerstand, staat van onderhoud en de gangbaarheid van het betreffende merk en type. Van het vastgestelde bedrag kan niet altijd een vergelijkbaar voertuig worden gekocht. Dit komt doordat de dagwaarde en de verkoopprijs van elkaar verschillen. Met name bij een ouder voertuig is het van belang om de expert informatie te geven over het gepleegde onderhoud. Bij nieuwe voertuigen die casco of all-risk zijn verzekerd, wordt de dagwaarde soms bepaald volgens de berekening die in de polisvoorwaarden is vastgesteld.

  *De restwaarde van uw voertuig wordt vastgesteld nadat een aantal opkopers een bod heeft gedaan op het beschadigde voertuig. De opkopers worden door de expert ingeschakeld.

Hoe weet ik wanneer mijn voertuig klaar is?

 • U kunt uw voertuig op het afgesproken moment ophalen. Deze afspraak wordt gemaakt vóórdat de herstelwerkzaamheden zijn verricht. Als uw voertuig niet op het afgesproken moment kan worden opgeleverd, wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld.Uw voertuig wordt grondig gereinigd en gewassen. Ook krijgt u een nieuw schadeformulier en een FOCWA-Garantiebewijs. Dit bewijs geeft aan dat u vier jaar garantie krijgt op de uitgevoerde werkzaamheden.

Kan ik mijn voertuig gelijk wassen nadat deze is gespoten?

 • Uw voertuig wordt bij ons altijd perfect gereinigd en gewassen opgeleverd. U kunt bij de oplevering altijd advies vragen over het onderhoud en het in de was zetten van uw voertuig.

Welke extra service kan ik mij een schadehersteller verwachten?

 • De A.A.S. schadeherstellers willen u graag ontzorgen waar mogelijk. De volgende extra service wordt standaard door ieder A.A.S. schadeherstelbedrijf geleverd:
  • Klanttevredenheid staat voorop
  • Haal- en brengservice
  • Gratis vervangend vervoer
  • 4-jaars Focwa-garantie op de herstelwerkzaamheden
  • 24-uurs service

  Voor alle diensten en services die onze schadeherstellers leveren, kunt u kijken op de pagina service. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.

Zit er garantie op mijn herstelde voertuig?

 • AAS Autoschade Pauwels is aangesloten bij FOCWA. Dit betekent dat wij aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit schadeherstel en een 4-jaars Focwa-garantie op de herstelwerkzaamheden

wat betekent 'eigen risico' en moet ik dit voorschieten?

 • Net zoals bij een zorgverzekering heeft u bij een autoverzekering te maken met een standaard eigen risico en een vrijwillig eigen risico.

  Standaard eigen risico

  Het standaard eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen bij schade aan uw voertuig. Dit bedrag wordt door uw verzekeringsmaatschappij in mindering gebracht bij schade. Dit eigen risico is verplicht en meestal niet van toepassing op WA-schade. In sommige gevallen krijgt u korting op uw eigen risico als u naar een schadeherstelbedrijf gaat dat samenwerkt met uw verzekeringsmaatschappij.

  Vrijwillig eigen risico

  Bij een vrijwillig eigen risico kiest u ervoor om een deel van de schade voor eigen rekening te nemen. Omdat uw verzekeringsmaatschappij bij schade minder hoeft uit te keren wordt uw premie lager.

  Tabel eigen risico

  In de onderstaande tabel is dit schematisch weergegeven:

  Ja Schade herstellen Ja Het standaard eigen risico moet worden voorgeschoten. Als het schadeherstelbedrijf bij uw verzekeringsmaatschappij is aangesloten, wordt het eigen risico in de meeste gevallen 50% of 100% in mindering gebracht. Dit geldt niet voor het vrijwillig eigen risico.
  Schade verhaalbaar Nee De schade wordt eerst verhaald. Uw eigen risico wordt meeverhaald.
  Nee Aangesloten schadeherstelbedrijven Ja Het eigen risico wordt in bijna alle gevallen verminderd met 50% of 100%. Dit geldt niet voor het vrijwillig eigen risico, want dat wordt niet door uw verzekeringsmaatschappij in mindering gebracht.
  Nee Nee Het standaard eigen risico en het vrijwillig eigen risico moeten eerst worden betaald bij het schadeherstelbedrijf.

  Voorbeeld:

  • Het schadeherstel van uw voertuig kost €1000,-
  • Uw eigen risico van €300,- betaalt u gelijk.
  • Uw verzekeringsmaatschappij gaat bij de tegenpartij €1000,- verhalen.
  • Het schadeherstelbedrijf krijgt nog €700,- van uw verzekeringsmaatschappij.
  • De verzekeringsmaatschappij geeft de overige €300,- terug aan u.
  • Dit bedrag wordt na verhaalbaarheid gestort op uw rekening.

   

  Bent u benieuwd naar uw eigen risico?

  Raadpleeg uw polisblad of informeer bij uw schadeherstelbedrijf voor meer informatie.

Hoe zit het met betalingen?

 • De betalingen regelen wij voor u. De factuur van de schadeherstelwerkzaamheden die gedekt zijn gaat rechtstreeks naar de verzekerings- of leasemaatschappij. U betaalt zelf uw eigen risico. Indien u WA-verzekerd bent, ontvangt u zelf de factuur.

Waar kan ik mijn klacht over een reparatie?

 • Klachten kunt u bij ons kwijt of bij A.A.S. U kunt ons altijd telefonisch of per mail bereiken. Wij nemen uw klacht zeer serieus en gaan hier gelijk mee aan de slag.

Kan het kwaad dat ik een ster of een scheur in mijn voorruit heb?

 • Indien u een ster in uw voorruit heeft is dit niet gevaarlijk of schadelijk. Wel raden wij aan om een transparante sticker op de ster in uw voorruit te plakken zodat er geen vocht of vuil in kan komen. Deze stickers zijn bij alle A.A.S. schadeherstelbedrijven verkrijgbaar.Voor advies over ruitschade en bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met ons.